ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ NT ป.3

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2