ผอ.สพม.36 สมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดพะเยา จำนวนมาก สมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน ณ ศาลากลาง จังหวัดพะเยา/แสงเดือน สันธิ/นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/สพม.36/ภาพ-ข่าว/