สพป.ยโสธร เขต 2 รับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายวีระกุล อรัญยะนาค ในโอกาสลงพื้นที่ จังหวัดยโสธร

ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม บุคลากร สพป.ยโสธร เขต 2 ผอ.โรงเรียน ข้าราชการครูและนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายฯที่ 14 ห้องแซง ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายวีระกุล อรัญยะนาค ในโอกาสลงพื้นที่ จังหวัดยโสธร เพื่อติดตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษในการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านโพง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2