ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2565

 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งในปีพุทธศักราช 2565 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส  ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมียอดกฐินเพื่อถวายพระภิกษุ สามเณร และถวายจตุปัจจัยบำรุงพระอารามหลวง จำนวนทั้งสิ้น 4,219,999.- บาท