สพป.ลำปาง เขต 1 ร่วมต้อนรับ รมว.ศธ. 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 พร้อมด้วย นายพิชัย สดเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1  และคณะ ร่วมต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมรับฟังนโยบายการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดลำปาง