สพม.36 จัดประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.36 จัดประกวดประเมินบุคคลยอดเยี่ยมและหน่วยงานยอดเยี่ยมเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับมัธยมศึกษา ภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36/แสงเดือน สันธิ/นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/สพม.36/ภาพ-ข่าว/