สพป.สงขลา เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการทบทวน (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการทบทวน (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 – 2570 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และพิจารณากลั่นกรองโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางขวัญตา ประสานสงฆ์, นางลักขณา เสริมสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีธรรมธัช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1