วังตะขบรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.

เมื่อ 12 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดวังตะขบ ในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 นำโดยนางสาวปภารติยา  ทะนิต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียน มีนายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.พิจิตร เขต 1  ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร และชุมชน มีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง และประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 โดยพร้อมเพรียงกัน