ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมการประเมินโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

วันที่ 12 มีนาคม 2562 นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  รุ่นที่  2  ณ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  93  (บ้านลาดตะเคียน)   และเข้าร่วมการประเมินโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ซึ่งโครงการดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมูลนิธิไทยรัฐ  ได้ลงนามข้อตกลงกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดำเนินการโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2557   เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพ  มีคุณธรรม