สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูล ประกอบการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (23 พ.ย. 2565)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูล ประกอบการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมี นายสมัย พรสินธุเศรษฐ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียน และ บุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)