การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ดร.เจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีผู้เข้ารับการประเมิน 2 ท่าน ประกอบด้วย นางจารุนันท์ เจริญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก และ นางสาวกรคุณา จันทร์ดี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่าการบุญ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02E2MGx1pV8FuYUzJzWpjhfcyQgYGEcM7KL86jEPAeoy6LYFWk2YbNABen3rBYe2r2l&id=100057782674634&mibextid=qC1gE