องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารนิเทศ สพป.สกลนคร เขต 1 อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร  นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ให้การต้อนรับ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยมี รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดสกลนคร เข้าร่วม และ ผู้บริหารโรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ อ.ภูพาน และ ผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองหอย อ.เมืองสกลนคร สังกัด สพป.สกลนคร เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม ได้รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน พร้อมกันนี้ มีโรงเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 ร่วมรายงานผลการดำเนินงานด้วย

ทั้งนี้ ในช่วงเช้าที่ผ่านมา นายศุภชัย ภู่งาม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม ของ สพป.สกลนคร เขต 3 ณ สพป.สกลนคร เขต 3 อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ภาพทั้งหมด https://photos.app.goo.gl/yjHNq4gzs6Ebwixj8

นางสาวดุสิดา พุทธิไสย