ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 “ทำบุญวันพระส่วนราชการละ 1 ปิ่นโต”

วันที่  13  มีนาคม  2562  เวลา  06.30  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2    “ทำบุญวันพระส่วนราชการละ 1 ปิ่นโต” ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียน และประชาชนในเขตอำเภอนาดี  ณ  วัดรัตนเนตตาราม  ต.สำพันตา  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกับอำเภอนาดี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญในวันพระตามวัดต่างๆ  ในพื้นที่อำเภอนาดี