สพป.ยโสธร เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 11/2562 ในเวลา 08.00-09.00 น.

จากนั้นเวลา 09.00 น. ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2562  พร้อมแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 26 ราย

จากนั้นมอบนโยบายทางการศึกษา รวมทั้งภารกิจข้อราชการของกลุ่มต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2