ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ให้สัมภาษณ์จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ทางสถานีวิทยุ สวท.หนองคาย เอฟ.เอ็ม. 90.50 เมกะเฮิรตซ์ เอ.เอ็ม. 810 กิโลเฮิร์ตซ์

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ให้สัมภาษณ์จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย (สวท.หนองคาย)  เอฟ.เอ็ม. 90.50 เมกะเฮิรตซ์ เอ.เอ็ม. 810 กิโลเฮิร์ตซ์  ซึ่งจัดการแข่งขันขึ้นในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2566 ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด