สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมแนวทางการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Conference

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางฐิติพร เขมกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมแนวทางการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองรับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ผ่านระบบ Conference โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน เพื่อชี้แจงการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑ์ วิธีการพร้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทางการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมพระสุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด