สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะการแสดงโขน

เมื่อ 13 มีนาคม 2562 นายพิษณุ  เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการอบรมถ่ายทอดศิลปะการแสดงโขน มรดกไทยสู่มรดกโลก โดยนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  เป็นประธาน เพื่อกระตุ้นให้มีการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเพิ่มพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะการแสดงโขนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน มีผู้บริหาร ครู นักเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1  ร่วมเป็นวิทยากรและเข้ารับการอบรม ที่โรงเรียนวัดหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร