สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมกิจกรรมงานวิชาชีพ ประจำปี 2562

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันวิชาชีพ ประจำปี 2562 โดยโรงเรียนบ้านไร่วิทยา ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติจริงของนักเรียน จนทำให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ และนำไปสู่การมีอาชีพที่ยั่งยืน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ที่เป็นรูปธรรมของนักเรียน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไร่วิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน