สพป.ลพบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการตามนโยบายการศึกษา

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายภิญโญ  กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านห้วยสาราม โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร  และโรงเรียนบ้านแหลมชนแดน เพื่อติดตามการดำเนินการตามนโยบายการศึกษา และเป็นกำลังใจให้ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ในการจัดการเรียน การสอน