สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายภิญโญ  กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายกิตติภพ สระสงครามภู รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะครู ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี