ท่านธีร์ ภวังคนันท์ เข้าร่วมให้กำลังใจในการอบรมให้ความรู้โครงการ “โรงเรียนคุ้มครองเด็ก” ณ รร.วัดท้ายตลาดฯ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

  วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ และสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเขาย้อย เข้าร่วมให้การต้อนรับ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการประจำกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทน รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็น ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรจากโรงเรียนในอำเภอเขาย้อย และมี ดร.ปิ่นทอง ใจสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย (ประธานและผู้ประสานงานเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็กภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก (HUB) ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ เป็นเวลา 1 วันเต็ม ณ โรงเรียนวัดท้ายตลาด (เกษนราประชานุกูล)

โดย นายชวภณ แหลมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้ายลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) ร่วมกับเครือข่ายที่ 5 และ 6 อำเภอเขาย้อย และโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กภาคกลางและภาคตะวันออก ในฐานะผู้จัดงาน และสมาคมเครือข่ายผู้บริหารในอำเภอเขาย้อย เข้าร่วมให้การต้อนรับท่านธีร์ ภวังคนันท์ และเข้าร่วมให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนด้วย

ผอ.ชวภณฯ รร.วัดท้ายตลาดฯ ได้กล่าวในตอนหนึ่งระหว่างกล่าวรายงาน ว่า “ต้องการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการและวิธีการคุ้มครองเด็ก ให้ได้รับการเฝ้าระวัง ดูแล ช่วยเหลือ และการคุ้มครองนักเรียนให้ปลอดภัยทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน เกิดภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมคุ้มครองเด็กนักเรียนอย่างเป็นระบบในกลุ่มอำเภอเขาย้อย” ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการต่อยอดนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในด้านความปลอดภัยภายในสถานศึกษา