สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลเพื่อรับฟังคำชี้แจงมาตรการ และมอบนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2565 พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญส่ง ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมทางไกลเพื่อรับฟังคำชี้แจงมาตรการ และมอบนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting  จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  เพื่อป้องกันและติดตามปัญหาการเล่นพนันฟุตบอล ที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน  พร้อมขอความร่วมมือในการแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ตำรวจในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด