ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

7 ธันวาคม 2565 ที่ห้องตะเภาแก้ว นายธงชัย จันแย้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร

เจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ทางไกลผ่านระบบ conference โปรแกรม

 Zoom Meeting  เพื่อรับนโยบายและติดตามการดำเนินงานโครงการตามนโยบาย โดย ดร.อัมพร พินะสา

 เลขา กพฐ. เป็นประธาน