สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.เจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วย นายวิทยา เอี้ยงหมี และ ดร.สนิท ประหา รองผู้อำนวยกาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 43/2565 ผ่านทางช่อง OBEC Channel เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการศึกษา จากนั้นได้ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 9/2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้แจงข้อราชการในการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบาย ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0wLe2Yb8U4u8jaxNTtQmZFfT1sH16dggwZLv9fTXRnKGvySoUnmsP3VJPc1xVLopl&id=100057782674634&mibextid=qC1gEa