เปิดโลกวิชาการคลองคะเชนทร์

เมื่อ 15 มีนาคม 2562 นายพิษณุ  เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1  เป็นประธานเปิดโลกวิชาการคลองคะเชนทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 มีกิจกรรมที่หลากหลาย การจัดนิทรรศการต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงผลงานการจัดการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลภายนอก เป็นการสร้างสัมพันธภาพ และเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ท้องถิ่น และนายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.พิจิตร เขต 1  เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร