สพป.หนองคาย เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือของกองทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ให้กับนักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุ

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้นานายบุญส่ง ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยคณะ ฉก.ชน.สพป.นค.1 (ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1) เดินทางเข้าเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือของกองทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาคลอง และโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จำนวน 4 ราย ซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลืออนุเคราะห์นักเรียนดังกล่าว ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แบบคุมเข้มตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด