สพป.สมุทรสาคร – ประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย พ.ต.ท.สมบัติ อุ่นเทียมโสม สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรสาคร ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร นาย สมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบข้อราชการในการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม ชั้น ๒ สพป.สมุทรสาคร