ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา

9 ธันวาคม 2565 นายธงชัย จันแย้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม รุ่นที่ 1 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่องสิทธิ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ คนพิการ บทบาทหน้าที่และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนรวม ของสํานักบริหารงานการศีกษาพิเศษ มีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ (สศศ) ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ เข้าอบรมระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเลอบาหลี รีสอร์ท แอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี