สพป.พิจิตร เขต 1 มอบทุนการศึกษา

เมื่อ 15 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1 นายพิษณุ  เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1  เป็นประธานมอบทุนการศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 จากกองทุน 84 พรรษาเชิดชูการศึกษาชาวพิจิตร จำนวน 11 ทุน ให้กับนักเรียนในสังกัด ที่สมัครเข้ารับทุนการศึกษา ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่  ทั้งนี้เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นขวัญและกำลังใจ