สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมวางแผนการประเมินรางวัลพระราชทาน

13 ธันวาคม 2565 นายธงชัย จันแย้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.พิจิตร เขต 2