ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ครู/นักเรียน โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.50 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ เด็กชายณภัทร คงทอง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลควนขนุน ในการรับการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน และตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนศาลา โรงเรียนบ้านท่าช้าง โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ และโรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย

ศริราณี พรหมบังเกิด