สพป.สิงห์บุรี ร่วมรับชมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. สพป.สิงห์บุรีประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัด ร่วมรับชมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี