สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมกรรมการรับนักเรียน

เมื่อ 15 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1 นายพิษณุ  เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาของ สพป.พิจิตร เขต 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ข้อสั่งการของ สพฐ. และให้ความเห็นชอบการรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์)