รัฐบาลญี่ปุ่น สนับสนุนเงิน 5 ล้าน 8 แสนบาท สร้างอาคารให้โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ จังหวัดเชียงราย

นายทศพร จันทร์เนตร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนายสงคราม มังคะละ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เป็นตัวแทนสำนักงานเขตฯ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ระหว่าง นายคะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับนายสงคราม มังคะละ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ

เว็บเพจแอเรียทูโพสต์2

ในครั้งนี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีมติให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน

ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียน เป็นเงินงบประมาณมูลค่า 5,835,000 บาท ให้โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่า

เพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ หรือโครงการคุซะโนะเนะ เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2562 ณ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ (ทศพร-ภาพ/สงคราม-ข่าว)

 

 

 

 

 

 

เว็บเพจแอเรียทูโพสต์2