พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย


พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย วันเสาร์ที่ 16 มี.ค.2562 มี นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายเมธา ปรางแสงวิลัย รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผอ.สพม.36 (เชียงราย-พะเยา) ร่วมต้อนรับ

เว็บเพจแอเรียทูโพสต์2

 

 

 

– เมื่อเวลา 08.45 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมคณะ เดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เวลา 09.20 น. ตรวจเยี่ยมและชมผลงานของผู้สูงอายุจากมหาวิทยาลัยวัยที่สาม พบปะกลุ่มผู้สูงอายุที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เวลา 10.05 น. เยี่ยมชมนิทรรศการของกระทรวงคมนาคม และเปิดสะพานข้ามแม่น้ำกก พบปะประชาชน

เวลา 11.00 น. ตรวจเยี่ยมผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย เป็นสักขีพยาน ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน และมอบนโยบายพบปะประชาชน พักรับประทานอาหารกลางวันและเดินทางกลับ

เว็บเพจแอเรียทูโพสต์2