โครงการบูรณาการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่ เชียงราย

วันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค.2562 เวลา 15.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานประชุมเตรียมพร้อมรับ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. จะมาเดินทางมาเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่ ในวันจันทร์ที่ 18 มี.ค.2562 นี้ เวลา 09.30 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา กระเป๋านักเรียนให้กับนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา โรงรียน ตชด.ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติฯ เวลา 13.00 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่” ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สพม.36/ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพม.36และ สพป.เชียงราย เขต 2/ภาพ-ข่าว/