สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการขับเคลื่อนการนำผลประเมิน NT RT และ O-NET ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ข้อ 4

วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการขับเคลื่อนการนำผลประเมิน NT RT และ O-NET ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ข้อ 4 โดยมี นางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 6 – 7 มกราคม 2566 ณ หอประชุม สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2