พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสักขีพยานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่ ระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสักขีพยานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่ ระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓, อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 4 รอบ 2 เมษายน 2546 สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 32 กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้นส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ให้มีการจัดการศึกษาในรูปแบบครบวงจรให้กับผู้เรียน ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ รร.ตชด.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติฯ/ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพม.36-สพป.เชียงราย เขต 2/ภาพ-ข่าว/