ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง

วันที่  19  มีนาคม  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานเปิดอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  เพื่อรับฟังการชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ในการลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่  24  มีนาคม  2562  ซึ่งการอบรมดังกล่าว  แบ่งออกเป็น  2  ช่วง  ได้แก่เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง  เวลา  13.00 – 16.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่