สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาครูยาเสพติด & TO BE NUMBER ONE 

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร กิจกรรม : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และกิจกรรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE  มีครูผู้รับผิดชอบด้านยาเสพติดหรือครูผู้รับผิดชอบงานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  เข้าร่วมประชุมกว่า  140 คน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด โดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม