สพป.เพชรบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมเนื่องใน “งานวันครู ครั้งที่ 67” ปี พ.ศ.2566

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ.2566 “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” โดยมีคณะครูในสังกัด จำนวน 451 ท่าน เข้าร่วมงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 คณะผู้บริหารโรงเรียน ประธานเครือข่ายทั้ง 12 เครือข่าย และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย อ.เมือง จ.เพชรบุรี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์สมณศักดิ์ จำนวน 9 รูป การถวายภัตตาหารเพล (อาหารปิ่นโต) และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ รวมถึงการอ่านสารนายกรัฐมนตรี การกล่าวคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และการกล่าวคำปฏิญาณตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพิธีอันเป็นเกียรติยิ่ง ได้แก่ การมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า 8 รายการ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 77 ราย ประกอบด้วย

– รางวัลครูดีศรีเมืองเพชร                           จำนวน 25 ราย
– รางวันพระพฤหัสบดี                                จำนวน 1 ราย
– รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)   จำนวน 5 ราย
– รางวัลครูดีในดวงใจ                                จำนวน 2 ราย
– รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น              จำนวน 8 ราย
– รางวัลครูผู้สอนดีเด่น                               จำนวน 32 ราย
– รางวัลศึกษานิเทศก์ดีเด่น                        จำนวน 1 ราย
– รางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น           จำนวน 3 ราย  

การมอบรางวัลให้ทรงเกียรตินี้ ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อลูกศิษย์ได้มีอนาคตที่สดใสต่อไป ตามคำขวัญที่ท่านนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มอบให้เนื่องในวันครู ปี พ.ศ.2566 “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”