สพป.เพชรบุรี เขต 1 ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ “พีรศักดิ์ รัตนะ” เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน ร.ร.ในสังกัด

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมการสอนที่ดี (Best Practice) “กิจกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนแจกลูกสะกดคำ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาการคำนวณแบบ Unplugged Coding สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 2” พร้อมเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และวิชาภาษาไทย รับชมการท่องอาขยานทำนองเสนาะ และเดี่ยวระนาดทุ้มและฆ้องวงใหญ่ ซึ่งนักเรียนที่ท่องอาขยานทำนองเสนาะและเดี่ยวระนาคทุ้มได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองในระดับเขตพื้นที่ (ประถมศึกษา) และจะเป็นตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 77 ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออกที่จังหวัดราชบุรีต่อไป ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

โดยนางสาวชนิดา รักเจียม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา พร้อมนางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) และนายภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา) ผู้แทนและศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับ