สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบนวัตกรรมแผนจัดการเรียนรู้ Active Learning

21 มกราคม 2566 ที่ห้องชาลวัน นายธงชัย จันแย้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบนวัตกรรมแผนจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว PA โดยว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต1 กล่าวรายงาน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และวิทยากรจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)