สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 12/2562

      วันที่ 20 มีนาคม 2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต  2  มอบหมายให้นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  และบุคลากรในสังกัด  ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 12/2562   ณ  ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2   โดย  ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการ กพฐ.  ซึ่งส่งสัญญาณ  Conference  จากส่วนกลาง สพฐ.  เพื่อรับทราบนโยบายแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ