พุธเช้า ข่าว สพฐ. ณ สพป.พิจิตร เขต 1

25 มกราคม 2566 ที่ห้อง War Room นายธงชัย จันแย้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำทีมบุคลากรในสังกัด รับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ. เพื่อรับทราบการดำเนินงาน นโยบายในการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. “ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน” หลังจากนั้นประชุมทีมบริหาร ขับเคลื่อนงานในภารกิจ 4 ด้าน ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารทั่วไป