สพป.อุบล4 ขับเคลื่อนระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา

นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ