ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เปิดกิจกรรมสืบสาน ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานเปิดกิจกรรมสืบสาน ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านเขาน้อย พร้อมชมการละเล่นเด็กไทย อาทิ เดินกะลา ม้าโยกเยก รีรีข้าวสาร ชิมอาหารคาวหวาน ในการออกร้านของนักเรียน ชุมชน อาทิ สาคูไส้หมู่ ไอติมหลอด ขนมโป๊งเหน่ง ทั้งนี้ นายฆิณวุธ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมสืบสาน ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย จะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ปลูกฝังจิตสำนึก เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย สืบทอดวัฒนธรรมไทย และเผยแพร่ผลงานของนักเรียนสู่ชุมชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน แต่งกายด้วยชุดไทย ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก วันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านเขาน้อย อ.วังทอง จ.พิษณุโลก