พิธีมอบทุนสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะโภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2565

นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร และคณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะโภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2565 งบประมาณ 2,200,000 บาท ในวันที่ 26 มกราคม 2566  ณ  ห้องประชุมสพฐ.4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร