ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นวันที่ 2

      วันที่ 20 มีนาคม  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  เป็นประธานเปิดอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อรับฟังการชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ในการลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่  24  มีนาคม  2562   ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมวันที่  2   แบ่งออกเป็น  2  ช่วง   ได้แก่  เวลา  09.00 – 12.00  น.   ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง  เวลา  13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  ทั้งนี้  นายวัลลภ  ประวัติวงค์  นายอำเภอกบินทร์บุรี  ได้ร่วมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้งด้วย