สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับสนามสอบ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายภูริพัฒน์ บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับสนามสอบ ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าสนามสอบ และกรรมการกลาง สนามสอบละ 1 คน  และในส่วนของตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Video Conference) โปรแกรม Zoom ได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/zoom-sni๒ Meeting ID : ๙๐๖ ๗๑๕ ๖๒๖๘ Passcode:sni๒ ไปพร้อมกับการประชุมในห้องประชุม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)